Fashion Design

The Duo

By: Xue Qi Lim

       
Fashion Design

Polka Dots Are Poisonous

By: Xue Qi Lim

       
Fashion Design

Tribute for the Tribes

By: Xue Qi Lim