Animation

Character Development

By: Wei Sheng Ng

       
Animation

Fatvolution

By: Wei Sheng Ng

       
Animation

Fatvolution

By: Wei Sheng Ng

       
Animation

Fatvolution Minor

By: Wei Sheng Ng

       
Animation

Animation/Motion graphics

By: Wei Sheng Ng

       
Animation

Fatvolution

By: Wei Sheng Ng